აქტივების მართვა საქართველოში

გაზარდე შენი შემოსავალი

რეგისტრაცია

საინვესტიციო პაკეტები

ინვესტორის სტატუსის მისაღებად დაინტერესებული პირი ავსებს ინვესტორის აპლიკაციას, რომლის პასუხების მიხედვით ერიცხება ქულები. პოტენციური ინვესტორის მიერ დაგროვებული ქულების შედეგების მიხედვით ჩვენი კომპანია ნდობითი მართვის პროდუქტის ფარგლებში გთავაზობთ 3 ძირითად პაკეტს

კონსერვატიული

4 ქულამდე დაგროვებული ინვესტორების პაკეტი


სრულად

ბალანსირებული

4-დან 8 ქულამდე დაგროვებული ინვესტორების პაკეტი


სრულად

აქტიური

ინვესტორის პაკეტი 8-ზე მეტი ქულის მფლობელებისთვის


სრულად

საინვესტიციო კალკულატორი

იმისათვის, რომ უფრო თვალსაჩინო წარმოდგენა შეგექმნათ, თუ რა მოგებას მიიღებთ კონკრეტული თანხითა და პორტფელით ინვესტირების შემთხვევაში, შეგიძლიათ იხილოთ შესაბამისი ცხრილი:

კონსერვატიული

პერიოდი (თვე) 1 – 24 თვე
პირველადი ინვესტიცია 10 000.00 აშშ დოლარი
თვიური დანამატი 0.00 აშშ დოლარი
ჯამური ინვესტიცია 10 000.00 აშშ დოლარი
ჯამური სარგებელი 2099.95 აშშ დოლარი
ჯამური სარგებელი %-ში 20.99 %
ნაშთი პერიოდის ბოლოს 12 099.95 აშშ დოლარი

სრულად

ბალანსირებული

პერიოდი (თვე) 1 – 24 თვე
პირველადი ინვესტიცია 10 000.00 აშშ დოლარი
თვიური დანამატი 200.00 აშშ დოლარი
ჯამური ინვესტიცია 14 600.00 აშშ დოლარი
ჯამური სარგებელი 5300.06 აშშ დოლარი
ჯამური სარგებელი %-ში 36.30 %
ნაშთი პერიოდის ბოლოს 19 900.06 აშშ დოლარი

სრულად

აქტიური

პერიოდი (თვე) 1 – 24 თვე
პირველადი ინვესტიცია 10 000.00 აშშ დოლარი
თვიური დანამატი 400.00 აშშ დოლარი
ჯამური ინვესტიცია 19 200.00 აშშ დოლარი
ჯამური სარგებელი 9753.28 აშშ დოლარი
ჯამური სარგებელი %-ში 50.80 %
ნაშთი პერიოდის ბოლოს 28 953.28 აშშ დოლარი

სრულად

ინვესტირების პროცესი

ნაბიჯი 1


აპლიკაციის შევსება, სრული ვერიფიკაცია და პაკეტის შერჩევა

ნაბიჯი 2


საინვესტიციო დეკლარაციის შედგენა და ხელშეკრულების გაფორმება

ნაბიჯი 3


ფულადი აქტივების დაბანდება და ვაჭრობის ნებართვის გაცემა

ნაბიჯი 4


სარგებლის დარიცხვა და მიღებული შემოსავლის გატანა

პროცესი

უშუალოდ პროცესი: მრავალწლიანმა გამოცდილებამ და უამრავმა წარმატებით განხორციელებულმა ფინანსურმა ოპერაციამ მიგვიყვანა დასკვნამდე, რომ კაპიტალის ნდობით მართვის პროცესში, უკონკურენტოა ალგორითმულ სისტემებზე დაყრდნობილი სავაჭრო სტრატეგიების გამოყენება, სადაც რისკი არ აღემატება 30%-ს, ხოლო უარყოფითი ბალანსის შეჩერება შესაძლებელია 7%-იან საზღვრებში

  • ჩვენ მიერ შექმნილი ყველა სტრატეგია გამოცდილია ბაზარზე მუშაობის რეალურ პირობებში
  • წინასწარი ტესტირება განხორციელდება ბოლო 5 წლის სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით
  • ბაზრის რეალურ პირობებში ტესტირება 12 თვის განმავლობაში გრძელდება
  • სტრატეგიებით მიღებული მოგება რამდენჯერმე აღემატება, საბანკო დეპოზიტებით მიღებულ შემოსავალს
  • ნებისმიერი სტრატეგია უნდა გაუმკლავდეს, არანაკლებ 10 მილიონი დოლარის მოცულობის გარიგებას, ერთ ციკლზე

შედარება

როგორც ვიცით, ინვესტირების მთავარი ასპექტი კაპიტალის გამოცოცხლებაა. დღესდღეობით, ინვესტიციების მართვაში გადაცემა ერთ-ერთ ყველაზე ნაყოფიერ ბიზნესის ფორმას წარმოადგენს. ეს საშუალებას გვაძლევს: 1) გავზარდოთ თავისუფალი სახსრების მოცულობა 2) მივიღოთ ძირითადი შემოსავალი (როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირის შემთხვევაში). ამჟამად კომბინირებული ინვესტიციის ფორმა ყველაზე მოთხოვნადია, რაც გულისხმობს ფინანსური სახსრების განაწილებას, როგორც ჩვენს კომპანიაში, ასევე საბანკო დაწესებულებაში. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ბანკებში განთავსებული სახსრებიდან მიღებული მოგება ნაწილობრივ, ან სრულად ფარავს "სარისკო კაპიტალის” მოცულობას.

ინფრასტრუქტურა

ნდობით მართვის ფარგლებში გამოყენებული ყოველი სტრატეგია თამაშობს საკვანძო როლს, როგორც შემოსავლის მიღებაში, აგრეთვე კაპიტალის მართვის გზით რისკების სტაბილურობის უზრუნველყოფის მიღწევაში. სისტემების მაქსიმალური სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად გვაქვს უსაფრთხო ინფრასტრუქტურა, როგორც ფიზიკური კონტროლის წერტილი, აგრეთვე ბაზარზე ბრძანებების უფრო ზუსტად შესრულებისათვის, ვიყენებთ სპეციალურ აღჭურვილობას, რომელიც უზრუნველყოფს ინტერნეტის მეშვეობით, გაგზავნილი მონაცემების პაკეტების კონტროლს, ლიკვიდურობის პროვაიდერის დამატებითი "გვირაბების" შექმნის გზით. ინფრასტრუქტურა შექმნილია Cisco და MicroTIK როუტერებით, ასევე კიბერ-უსაფრთხოებისათვის ამოქმედებულია barracuda firewall.


იხილეთ ეროვნული ბანკის ლიცენზია

ჩვენ შესახებ

2020

წვდომა 80 ათასზე მეტ ფინანსურ ინსტრუმენტსა და მსოფლიოს წამყვან ფინანსურ ბაზრებზე; პირველად საქართველოში FIX 4.4 პროტოკოლი

2019

პირველი ქართულენოვანი წიგნი ფინანსურ ბაზრებზე ვაჭრობის შესახებ: „ვაჭრობის საფუძვლები“. პროპ-ტრეიდინგული გუნდის სრულყოფა, 52 წამყვან საერთაშორისო ბირჟაზე წვდომა.

2018

საქართველოს ეროვნული ბანკის ლიცენზია; ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე ვაჭრობის მიზნით, საქართველოში პირველი პროპ-ტრეიდინგული დეპარტამენტის შექმნა.

2017

FINANCIAL TIMES-ში მონაწილეობა სავალუტო ბაზრის ექსპერტის სტატუსით; EXTERNAL ASSET სტატუსის მიღება, DUKASCOPY BANK AG ბანკისგან.

2016

პირველი R&D დეპარტამენტის ფორმირება; ფულადი სახსრების სამართავი დამატებითი ავტომატიზირებული სისტემების შემუშავება.

2015

განხორციელდა პირველი კომერციული საინვესტიციო პორტფელის ფორმირება.

2014

კომპანია დაფუძნდა 2014 წელს, როგორც „დამოუკიდებელ ტრეიდერთა კლუბი“ და ამავე წელს განხორციელდა 1000 აშშ დოლარის მოცულობის პირველი ინვესტიცია.