ველსინვესტი
პირველი ინსტრუმენტი საქართველოში #დახეჯელარი

ბოლო წლებში ლარის დევალვაციის გამო საქართველოში საკმაოდ ნეგატიური მოვლენები ვითარდება, რაც პირდაპირ უარყოფითად მოქმედებს მოსახლეობაზე. ვინაიდან სტატისტიკური მონაცემებით მოსახლეობის უმეტეს ნაწილს გარკვეული ვალდებულებები აკისრიათ უცხოურ ვალუტაში, ხოლო შემოსავალი კი ეროვნულ ვალუტაში (ლარში)
ლარის კურსის დაცემა არის გამოწვეული უამრავი ფაქტორით , როგორც საერთაშორისო , აგრეთვე ლოკალური სირთულეებით , ხოლო სავალუტო კურსის რისკების დაზღვევა მოსახლებისთვის არ არის ხელმისაწვდომი.

რა გველის ხვალ!?

ნეგატიური პროცესები ბევრად უფრო სწრაფად  ვითარდება ვიდრე რაიმე დაცვის მექანიზმების შემუშავება არის შესაძლებელი. ამ წლის 20 ივნისს  ჩვენ გამოვაქვეყნეთ რამდენიმე ანალიზი, რომელიც, სამწუხაროდ, გამართლდა. ფინანსურ ბაზრებს აქვთ უარყოფითი თვისება — მათი პროგნოზირება საკმაოდ რთულია, ვინაიდან, ჩვეულებრივი პროცესების გარდა, შესაძლებელია, ნებისმიერ დროს  განვითარდეს მოვლენები, რომლებიც მომენტალურად შეცვლიან სიტუაციას, როგორც დადებითად, ისე —  უარყოფითად. საერთაშორისო პრაქტიკა გვაჩვენებს, რომ არსებობს მხოლოდ ერთი გზა — ყველა რისკი უნდა იყოს დაზღვეული. ამასთან დაკავშირებით მსოფლიოში არის შემუშავებული რისკის დაზღვევის მეთოდიკა — ფინანსური ინსტრუმენტი, რომლის დასახელება არის ხეჯირება, (სავალუტო კურსის ცვლილებით გამოწვეული რისკების დაზღვევა)  რა თქმა უნდა ნებისმიერი დაზღვევა და მათ შორის, ხეჯირებაც არის დაკავშირებული გარკვეულ ხარჯებთან — ხოლო სიმშვიდეს მატერიალურ ღირებულებას ვერ მივუსადაგებთ.

რატომ ჩვენ

ჩვენი ორგანიზაცია არის პირველი ტრეიდერთა კლუბი, რომელიც დაარსდა საქართველოში 2014 წელს. 2015 წელი იყო რთული და საკმაოდ წამგებიანი ფინანსურ ბაზარზე მოქმედი მრავალი კომპანიისა და კერძო პირისთვის. ამასთან დაკავშირებით ჩვენს ორგანიზაციაში ჩატარდა საერთო თათბირი, სადაც მივიღეთ გადაწყვეტილება კომერციული დეპარტამენტის ასამუშავებლად, რათა საზოგადოების იმ ნაწილსთვის, ვინც იყო დაინტერესებული ბაზარზე ხარისხიანი საქმიანობითა და ზემოხსენებული სფეროს შესწავლით, ხელმისწავდომი გაგვეხადა ჩვენი მრავალ წლიანი გამოცდილებით მიღებული ცოდნა.

მიდგომა

პრაქტიკა

შედეგი

ჩვენი პირველი მიზანი არის ბაზრებზე საქმიანობის პროცესში რისკის სრული კონტროლი და ნაწილობრივი ან სრული დაზღვევა.რისკის კონტროლისა და დაზღვევის მრავალი მეთოდიკა არსებობს, რომლის გამოყენება არის შესაძლებელი, მაგრამ ჩვენმა გუნდმა შეიმუშავა უნიკალური, რისკის მინიმიზაციის გაუმჯობესებული ხერხი, რომელიც მრავალი წლის მანძილზე უზრუნველყოფს ჩვენი საქმიანობის სრულ სტაბილურობას ფინანსურ ბაზრებზე. ჩვენ შევიმუშავეთ ბაზრის ანალიზის უნიკალური მეთოდიკა , რომელმაც მოგვცა იმის საშუალება, რომ რადიკალურად განსხვავებული კუთხით შეგვეხედა ბაზრისათვის. ჩვენი ანალიზის ხერხი მოიცავს სრულ ინფორმაციას ბაზრის შესახებ, რომელიც მივიღეთ მრავალწლიანი გამოცდილების შედეგად. აგრეთვე გვაქვს ჩვენს მიერ ჩატარებული ყველა პროცესის სრული სტატისტიკური მონაცემები. ჩვენ ვართ ერთადერთი ორგანიზაცია, ანალიტიკოსთა ჯგუფი, რომელიც პროგნოზირებდა ლარის დევალვაციას. მრავალ წლიანმა გამოცდილებამ და კუთვნილი მეთოდიკის შემუშავებამ მოგვცა იმის უფლება და საშუალება, რომ ვიამაყოთ იმ შედეგებითა და წარმატებით, რასაც მივაღწიეთ დღევანდელ დღეს.

ვართ ერთად #წარმატებისთვის

პროდუქტის აღწერა

ჩვენ მიერ გამოქვეყნებული პროგნოზის შემდგომ 6 თვის განმავლობაში ვმუშაობდით ლარის დევალვაციით გამოწვეული რისკების დაზღვევის მიმართულებით და მივაღწიეთ წარმატებას. უნიკალური პროდუქტი — #დახეჯელარი არის ლარის კურსის ცვლილებით გამოწვეული
რისკების დაზღვევის საუკეთესო საშუალება. #დახეჯელარი სერვისით სარგებლობისას თქვენ გეძლევათ შესაძლებლობა ნაწილობრივ ან სრულად დააზღვიოთ ის დანაკარგი, რომელსაც განიცდით დოლარის კურსის ცვლილებისას ლართან მიმართებაში.

პოტენციური მომხმარებელი

ჩვენი პროდუქტი შექმნილია საზოგადოების იმ ნაწილისთვის, რომელსაც გააჩნია გარკვეული ვალდებულებები უცხოურ ვალუტაში, ხოლო შემოსავალს კი ღებულოს ეროვნულ ვალუტაში ( ლარში )

მისაღები სარგებელი

#დახეჯელარი სერვისით სარგებლობა მოგცემთ უნიკალურ საშუალებას დააზღვიოთ დანაკარგის

50 , 70, და  100 %

როგორ მივიღო გადაწყვეტილება

იმისათვის რომ მიიღოთ სწორი გადაწყვეტილება, აუცილებლად გაიარეთ სრული კონსულტაცია ჩვენი კომპანიის წარმომადგენლებთან, რომლებიც მოგაწვდიან დეტალურ ინფორმაციას ზემოხსენებული სერვისით სარგებლობის შესახებ. აგრეთვე შეგიძლიათ გვეწვიოთ ოფისში , სადაც მაღალკვალიფიციური პროფესიონალები გაგაცნობენ ჩვენს კომპანიასთან თანამშრომლობის პირობებს პროექტი #დახეჯელარი-ს ფარგლებში.

#დახეჯელარი

დაიბრუნე სტაბილურობა დღეს

შეავსეთ მითითებული ველები და ჩვენი წარმომადგენლები დაგიკავშირდებიან დღესვე

სახელი

გვარი

ტელეფონის ნომერი

თქვენი ელფოსტა

დასახეჯი ინსტრუმენტი
დოლარი ლარიევრო ლარიევრო დოლარისხვა

მიზეზი
დამჭირდება უცხოური ვალუტის შეძენაგამაჩნია ვალდებულება უცხოურ ვალუტაშისხვა

რომელი პროდუქტი გაინტერესებთ
ხეჯირებაკონსულტაცია

შენიშვნა

საინტერესო ფაქტები

9228

thelogo

http://finchannel.com/opinion/58153-hyperinflation-awaiting-georgia-in-the-post-election-period

საკონტაქტო ინფორმაცია.

  • ტელეფონი: +995 790 33 33 33
  • მისამართი: ქ. თბილისი სამტრედიის ქ. 50
  • კლუბის ვებ გვერდი: WWW.WEALTHY.GE
  • ელ ფოსტა: INFO@WEALTHY.GE